Lemonade OneLiter

Monin Limunada / Cocktail 1 Litar
– Blue Colada
– Shokata
– Orange taste
1 Litar – 6 KM

18813863_1414335475255424_8598853787543130619_n